Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Gorlice.

Ogłoszenie o zamówieniu

Tagi