Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U  z 2018 r, poz. 2204 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Wykaz dostępny jest TUTAJ