Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Zgodnie z  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Plac Kościelny 2, segment B - parter  wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych Miasta Gorlice przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Gorlice.

Wykaz dostępny jest TUTAJ.

Tagi