Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gorlice, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz dostępny jest tutaj.

Tagi