Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

Nieruchomość gruntowa położona w Gorlicach przy ul. Kwiatowej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Miasta Gorlice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz dostępny jest tutaj.

Tagi