Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz dostępny jest TUTAJ