Zamówienie - OR-III.271.2.45.2018

Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w ramach zadania "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach".
OR-III.271.2.45.2018

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“ obejmujących: 1) Wykonanie robót budowlano – remontowych i montażowych w pomieszczeniu siłowni, 2) Remont korytarza z przewiązką, 3) Dostawę i montaż sprzętu gimnastycznego do pomieszczenia siłowni o wymiarach pomieszczenia: dł. 5,70 m, szer. 5,70 m, wys. 3,20 m.

Tagi