Zamówienie - IR-V.271.2.5.2017

Budowa kanalizacji deszczowej w Gorlicach  - IR-V.271.2.5.2017

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej w Gorlicach, realizowane w dwóch następujących częściach:

część I - budowa kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Gorlicach,

część II - budowa kolektora kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do cieku bez nazwy – ul. Łokietka w Gorlicach.

Tagi