Przegląd palm i stołów wielkanocnych

Dzisiaj  (11.04) w sali kameralnej Gorlickiego Centrum Kultury odbyła się XIV edycja Przeglądu Palm Wielkanocnych oraz Stołu Wielkanocnego. Do Przeglądu zostały zaproszone jednostki i stowarzyszenia z terenu powiatu gorlickiego, które na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

Celem przeglądu jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętem Wielkiej Nocy, a także integracja osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja do uczestnictwa w życiu społecznym.

W przeglądzie wzięło udział 9 ośrodków:

  • Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Sienkiewicza 30
  • Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14
  • Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach Klimkówka 67
  • Dom Pomocy Społecznej w Sękowej 12
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Bielanka 25, Szymbark
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Eleos,  Gładyszów
  • Dzienny Ośrodek Wsparcia ul. Michalusa 18, Gorlice
  • Dzienny Ośrodek Wsparcia ul. Węgierska 28, Bobowa
  • Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy „Caritas”  ul. Konopnickiej 21, Gorlice


Jury w składzie:
– Anna Bąk; kustosz muzealny Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
– Anna Nowacka; kustosz muzealny, długoletni pracownik i kierownik Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach,
zwracało uwagę na tradycyjność potraw oraz materiałów użytych do wykonania palm wielkanocnych a także na walory artystyczne i estetykę.

Po prezentacjach stołów, każdemu z ośrodków zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Wydarzenie zakończono degustacją tradycyjnych potraw wielkanocnych i świątecznych wypieków.

Galeria zdjęć poniżej oraz na www.gck.gorlice.pl.

Tagi

GALERIA