Wernisaż Jana Marhulika

Serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów na wernisaż Jana Marhulika, który odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 18.00.

Jan Marhulik, urodził się w 1946 r., mieszka w Bardejowie. Z wykształcenia jest pedagogiem, pracował na różnych stanowiskach w szkolnictwie i kulturze. Doprowadził do szerokiego rozwoju kształcenia muzycznego w bardejowskim szkolnictwie w latach 1978-90, kiedy był dyrektorem szkoły artystycznej, gdzie prowadził cztery oddziały: muzyczny, plastyczny, literacko-teatralny i taneczny. Szkoła stała się jedną z najlepszych na Słowacji, zdobywała nagrody w kraju i za granica. Za te lata pracy otrzymał resortowa nagrodę państwową - tytuł WZOROWY NAUCZYCIEL.

Wielką miłością Jana Marhulika była orkiestra dęta, z  którą jako dyrygent uczniowskiego zespołu wygrywał konkursy. Z niewielkim zespołem JASANKA występował na Wegrzech, w PoIsce, na Ukrainie, w Niemczech. Długie lata był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Dętych Orkiestr Słowacji. Był założycielem i przez 15 lat głównym organizatorem międzynarodowego festiwaIu orkiestr dętych SŁOWACKIE TANGO. Na tamten czas datuje się współpraca z orkiestrą GLINIK i jej znakomitym dyrygentem R. Rzeszutkiem, który organizował jej występy na Słowacji i we Francji. Jan Marhulik ogromniesobie ceni państwową nagrodę im. Karola Padiveho, za wkład pracy w rozwój słowackich orkiestr dętych.

Od roku 1994 aż do przejścia na emeryturę w 2010 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Bardejowie jako kierownik oddziału kuItury. Zasłużył się jako organizator wielu działań mających do dziś swój dalszy ciąg. Są to: międzynarodowy festiwal MOSTY MIĘDZY MIASTAMl UNESCO, ORGANOWE DNI, JÓZEFA GRESAKA, DZIEŃ BARDEJOWSKIEGO PIERWSZOKLASISTY, MIKOŁAJ NA PLACU RATUSZOWYM, ZABAWY RYCERZA ROLANDA. Za wszystkie te zasługi otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Miasta. Uhonorowano go też nagrodami w Polsce ANIOŁ ZiEMI SĄDECKIEJ.

Po odejściu na emeryturę Jan Marhuiik nie kończy ze społecznym i artystycznym zaangażwaniem. W 2012 r. wstępuje do słowackiego towarzystwa fotograficznego BARDAF, wracając tym samym do swojej studenckiej miłości: fotografowania. Szybko jest zauważony na wystawach krajowych i zagranicznych salonach: w austriackim TRIERENBERGU, katarskim AL-THANY. Tak zaczęła się jego popularność fotograficzna daleko poza granicami w ramach przynależności do Związku Fotografików Słowacji.

W roku 2016 Jan MarhuIik usamodzielnia się, wystawy prac można oglądać: w Austrii, Argentynie, na Węgrzech, w Serbii, we Włoszech, Francji, Szwajcarii, na Ukrainie, w Polsce, Gruzji, Bośni i Hercegowinie. W tym samym roku otrzymuje tytuł AFIAP. Mimo wszelkich nagród krajowych i zagranicznych uważa, że zrobienie najlepszej życiowej fotografii ma jeszcze przed sobą.

Jest członkiem słowackiego związku i federacji fotograficznych. Studiuje w Preszowie, w Sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku - przedmiot FOTOGRAFIA.

Źródło: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Tagi