Oficjalne otwarcie Gorlickiego Klubu Seniora

Od nowego roku działalność rozpoczął Gorlicki Klub Seniora. To pierwsze takie miejsce w naszym mieście - w Klubie mieszkańcy powyżej 60 roku życia mogą w interesujący sposób spędzić czas wolny oraz bezpłatnie skorzystać z szerokiej oferty zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno - usprawniających. Dziś (26.02) odbyło się oficjalne otwarcie placówki.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli w wydarzeniu udział wzieli m.in. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice Beata Mikruta - Kawa, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ryszard Ludwin, Radne Miasta Joanna Bubak i Maria Ludwin, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego i Rektor Uniwersytetu Złotego Wieku Roman Dziubina, Kierownik MOPS Andrzej Przybyłowicz, Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Bolesław Bobola, Prezes Gorlickiego Stowarzyszenia Seniorów Władysław Prochazka, Przewodniczący Gorlickiej Rady Seniorów Tadeusz Nowak, Przewodniczący KPEiR Eugeniusz Wędrychowicz, Prezes Fundacji "Wyjdź z domu" Agnieszka Pyzik oraz Wiceprezes Stanisław Gurba.

Po powitaniu gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Jak już wcześniej informowaliśmy Miasto Gorlice znalazło się wśród 59 samorządów z całej Polski, które otrzymają środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie klubu dla seniorów. Na potrzeby Gorlickiego Klubu Seniora zaadaptowano pomieszczenia po dawnej aptece na ul. 3 maja. Prace obejmowały m.in.

•    Przebudowę przestrzeni po dawnej aptece,
•    Wymianę przestarzałej stolarki okiennej i drzwiowej,
•    Ułożenie nowych podłóg,
•    Wykonanie nowej instalacji i przyłącza zgodnie z funkcją pomieszczeń,
•    Wykończenie wnętrz,
•    Zakup stosownego wyposażenia (w tym: meble, sprzęt RTV, AGD, urządzenia do zajęć rehabilitacyjnych).

W wyniku przeprowadzonej adaptacji powstał nowoczesny i funkcjonalny lokal o powierzchni ok.120 m2, w którym znalazły się: sala świetlicowa, salka do zajęć ruchowych, salka telewizyjno – komputerowa, kuchnia, łazienka, toaleta, magazynek. Lokal jest dostosowany do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się (brak barier architektonicznych poziomych i pionowych). Udział w oferowanych zajęć w ramach Klubu jest bezpłatny.

Prowadzenie bieżącej działalności Klubu zostało, w trybie konkursowym, powierzone  Fundacji na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „Wyjdź z domu”.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł ok. 225 tys. zł, a otrzymana dotacja opiewała na kwotę 150 tys. zł. Inwestycja realizowana była od czerwca do grudnia 2018 r.

Galeria zdjęć poniżej.

Tagi

GALERIA