SAG w Siedliskach szansą na rozwój gospodarczy regionu

Mając na względzie rozwój całego regionu i dobrą współpracę z gminami powiatu gorlickiego, publikujemy informację dla przedsiębiorców poszukujących terenów w powiecie gorlickim i nowosądeckim.

W najbliższy czwartek, tj. 14 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Bobowej (pokój nr 8) odbędzie się spotkanie współorganizowane przez Burmistrza Bobowej Wacława Ligięzę i Krakowski Park Technologiczny dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.

Na spotkaniu eksperci z Krakowskiego Parku Technologicznego przestawią preferencyjne warunki skorzystania z pomocy publicznej z tytułu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i opowiedzą o  możliwościach uzyskania ulg podatkowych.

 

Polska Strefa Inwestycji to nowy instrument przyznawania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Obecna ustawa zasadniczo zmieniła zasady udzielania zwolnień podatkowych dla firm, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Jest to niewątpliwie atrakcyjna zmiana i zachęta inwestycyjna dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

35% dla dużych | 45% dla średnich | 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:
12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)
15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy serdecznie do bezpośredniego kontaktu działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Jacek Bielawski
tel. 12 640 19 49, jbielawski@kpt.krakow.pl

Justyna Czyszek
tel. +48 690 950 600, jczyszek@kpt.krakow.pl

Tagi