Rozmawiali o problemach komunikacyjnych Ziemi Gorlickiej

Dziś (tj. 8.02) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się spotkanie robocze, które było doskonałą okazją do omówienia problemów komunikacyjnych, z jakimi borykają się mieszkańcy Gorlic i powiatu gorlickiego. W wydarzeniu zainicjowanym przez Witolda Kozłowskiego, marszałka województwa małopolskiego uczestniczyli m.in.: Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski, Zbigniew Starzec, wicewojewoda małopolski, Maria Gubała, starosta powiatu gorlickiego, Barbara Bartuś, poseł na sejm RP, radni województwa małopolskiego, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek samorządu terytorialnego w tym burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz jego zastępca Łukasz Bałajewicz.
Dla nas każde miejsce jest ważne, nie dzielimy województwa na regiony, czy subregiony. Chcemy aby każdy zakątek Małopolski się rozwijał - podkreślił marszałek Kozłowski.

Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że jako Zarząd Województwa Małopolskiego jesteśmy otwarci na problemy powiatu gorlickiego. Jednym z najważniejszych jest brak dogodnych połączeń komunikacyjnych. Szczególnie istotna jest dalsza modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 łączącej Gorlice z Tarnowem i drogi krajowej nr 28 w kierunku Nowego Sącza - dodał Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich podsumowali zakończone inwestycje. Wpłyną one na poprawę dostępności powiatu i ułatwią komunikację mieszkańcom Gorlic, ale również całej południowo-wschodniej Małopolski. Są to m.in.:

  • Modernizacja DW 977 na odcinkach: Tarnów – Moszczenica, Tarnów – Konieczna, Moszczenica – Gorlice, Gorlice – Konieczna (do granicy państwa),
  • Modernizacja DW 993 i DW 979 w Gorlicach,
  • Rewitalizacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej Ciężkowice – Małastów,
  • Zabezpieczenie osuwisk w Łękawce, Gromniku, Bednarce,
  • Przebudowa mostów w miejscowościach Kryg, Ropica Górna i Gromnik.


Plany na przyszłość:

Rozbudowa DW 977 zakładająca budowę mostu na potoku Sękowa, a także przebudowa przepustu w Małastowie, to inwestycje, które jak dodaje Marta Maj, dyrektor ZDW mają zostać zakończone w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Oprócz tych zadań, planowane jest również opracowanie koncepcji przebudowy DW 977 polegającej na m.in. rozbudowie skrzyżowań w Siedliskach, Łużnej, Gromniku, Bogoniowicach, Tarnowcu, Tuchowie i Ciężkowicach oraz budowie ścieżki rowerowej w Sękowej.

Tekst: www.malopolska.pl, mat. własne

Galeria zdjęć poniżej.

GALERIA