Jeszcze więcej zielonej energii w powiecie gorlickim

Ponad 2 tysiące urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej zostanie zakupionych i zainstalowanych na obszarze 10 gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa", do którego należą także Gorlice.

Wszystko dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę o łącznej wartości ponad 36 mln zł  przekazał dziś (01.02) w Moszczenicy Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wzięli udział także Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz oraz samorządowcy Ziemi Gorlickiej, w tym Burmistrz Gorlic Rafał Kukla.

Właściciele budynków mieszkalnych zastosują m.in. mikroinstalację OZE, zestawy kolektorów słonecznych i pompy ciepła do centralnej wody użytkowej. Oferta skierowana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe, niezwiązane z prowadzeniem działalności rolniczej. Projekt obejmuje 10 gmin, należących do klastra energii „Biała – Ropa”. Są w nim Moszczenica (lider projektu), Biecz, Bobowa, gmina Gorlice, miasto Gorlice, Lipinki, Łużna, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie.

Przewiduje się, że inwestycja zakończy się 30 czerwca 2020 roku. W jej ramach zostanie zrealizowanych 2 413 instalacji odnawialnych źródeł energii o całkowitej mocy zainstalowanej 11,34 MW. Wartość projektu wynosi 36 559 469, 53 zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 33 740 965,37 zł. Inwestycja została dofinansowana (20 244 579,21 zł) w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wkład własny wynosi 16 314 890,32 zł.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym ważnym dla Państwa wydarzeniu. Pragnę podkreślić, że powiat gorlicki jest dla nas niezwykle istotny, z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego, ale też z perspektywy województwa. My jako, Zarząd Województwa Małopolskiego nie dzielimy Małopolski na regiony. Dla nas wszyscy mieszkańcy są tak samo ważni. Stąd też moja dzisiejsza obecność podczas przekazania umowy. - podkreślił Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Dziękuję za środki, które zostały przekazane do powiatu gorlickiego. Przyczynią się one w dużej mierze do poprawy jakości powietrza w całym regionie. - dodała podczas przekazania umowy Jadwiga Wójtowicz, Radna Województwa Małopolskiego.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: materiały własne, www.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl