Aniołkowe Granie w Przedszkolu nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w tym roku po raz pierwszy wzięło w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Aniołkowe Granie”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie wśród społeczeństwa idei rodzicielstwa zastępczego nad dziećmi. Projekt również ma wymiar edukacyjny. Już wśród najmłodszych ma zaszczepić chęć pomagania innym,  uwrażliwić na krzywdę drugiego człowieka, kształtować umiejętność dzielenia się z innymi tym co mamy.

8 stycznia na sali gimnastycznej Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach odbył się uroczysty finał akcji, podczas której zbierano dary dla dzieci znajdujących pod opieką Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”. Zbiórka darów odbyła się w Miejskim Przedszkolu nr 5 oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Akcja została objęta honorowym patronatem Burmistrza Miasta Gorlice.

Podczas koncertu finałowego Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę reprezentował  Aleksander Augustyn – kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się też m.in. Beata Mikruta-Kawa - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice, Jan Kuk – Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”, Henryk Rąpała – Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych,  Barbara Kuk i  Iwona Gryzik  - Dyrektor i Wicedyrektor  Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, Barbara Zastępa – kierownik przedszkola, rodzice Przedszkolaków oraz  podopieczni Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” wraz ze swymi wychowawcami.

Zaproszeni goście obejrzeli spektakl pt. „Broda Heroda” w wykonaniu przedszkolaków oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Po części artystycznej i finałowej piosence „Aniołkowe granie”  nastąpiło uroczyste wręczenie potrzebującym zebranych prezentów, a gościom pamiątkowych aniołków.

Tekst: Katarzyna Trzaskoś
Iwona Margańska