5 127 000 zł za nieruchomość w Strefie Aktywności Gospodarczej - sprzedano!

Po latach starań i zabiegów, w wyniku przetargu mającego miejsce 16 listopada wyłoniony został nabywca nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Bieckiej. Kupujący zaoferował za działki o łącznej powierzchni  6,0832 ha niebagatelną kwotę 5.127.000 zł.

To prawie dwukrotnie więcej niż cena wywoławcza, która opiewała na kwotę 2.697.000zł.

Trudno nie czuć w takiej chwili satysfakcji. Jestem zadowolony zarówno z tego, że w Gorlicach będzie rozwijać się strefa gospodarcza, jak i z ceny za jaką udało się sprzedać całą nieruchomość – mówi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

Działki w strefie które zastałem 4 lata temu nie były interesujące dla inwestorów, dlatego w ostatnich latach konsekwentnie staraliśmy się podnieść ich atrakcyjność. Przeprowadziliśmy kilka postępowań dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu, które miały zapewnić z jednej strony zainteresowanie potencjalnych nabywców, z drugiej zaś umożliwić uzyskanie jak najlepszej ceny. Wiele razy powtarzałem, że kluczem do sprzedaży działek w Strefie jest przede wszystkim wyjście naprzeciw potrzebom potencjalnych inwestorów, co wymagało czasu na nadrobienie zastanych zaległości. Działania te były przedmiotem nieustannych zarzutów ze strony grupy radnych poprzedniej kadencji - z Panem Michałem Diduchem na czele – którymi w szczególności uzasadniano wniosek o nieudzielenie mi absolutorium za rok 2017r.

Myślę, że wynik przetargu jasno pokazał po czyjej stronie leżała racja w tym sporze – kwituje Burmistrz.

Formalne zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie zakończonego przetargu planowane jest na styczeń 2019.

Tagi