Wspominamy tych, którzy odeszli

Jutro rozpoczyna się listopad, czas refleksji i zadumy nad kruchością życia ludzkiego. Jest to czas, kiedy zatrzymujemy się na moment w codziennym biegu i wspominamy zmarłych, którzy zajęli w naszym sercu szczególne miejsce. Niestety, w tym roku także z naszej lokalnej wspólnoty odeszło wiele zasłużonych dla ziemi gorlickiej osób. Dziś wspominamy ich postacie.

W przeddzień Wszystkich Świętych, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla wraz z Wiceburmistrzem Łukaszem Bałajewiczem odwiedzili gorlickie nekropolie, aby uczcić pamięć osób, które odeszły od nas w mijającym roku i wpisały się w historię naszego miasta.

Znicze zapłonęły m.in. na grobach hm. Jana Ryznera, Przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 6 Grażyny Mocarskiej, Burmistrza Stanisława Szury czy Honorowych Obywateli Gorlic – ks. Bronisława Świeykowskiego i ks. Józefa Micka.

W mijającym roku odeszli...

28 lutego 2018 r. w Rzeszowie zmarł  ks. Mieczysław Paśko, były wikariusz w Parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Ks. Mieczysław Paśko urodził się 6 grudnia 1976 r. w Rzeszowie, gdzie w 1995 roku w tamtejszym liceum zdał maturę, a następnie odbył studia w latach 1995-2001 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2001 r. w Rzeszowie, z rąk Ks. Bp. Kazimierza Górnego.


30 marca 2018 r. w wieku 80 lat zmarł Krystian Belczyk, społecznik, działacz lokalny, wieloletni pracownik Fabryki  Maszyn i Urządzeń Wiertniczych w Gorlicach. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa, odznaczeniami SIMP i NOT. Długoletni dyrektor, rzeczoznawca i założyciel Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Gorlicach, członek władz centralnych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, współtwórca TIM - Towarzystwa Inżynierii Medycznej w Szpitalu im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Zasłużony dla Miasta Gorlice - odznaczony Medalem Okolicznościowym 650-lecia Miasta Gorlice i 90. Rocznicy Bitwy Pod Gorlicami.


15 maja 2018 r. odszedł na wieczną wartę hm. Jan Ryzner, wieloletni działacz harcerski, zasłużony instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. W 2014 roku Kapituła Nagrody "Pro Publico Bono" przyznała Panu Janowi wyróżnienia "za dawaną życiem lekcję prawdziwego, codziennego patriotyzmu, za troskę o pamięć przeszłości, za krzewienie wśród dzieci i młodzieży harcerskich ideałów, za działalność dla dobra wspólnego".


29 czerwca 2018 r. zmarł Henryk Kuś, wieloletni pracownik Gorlickiego Centrum Kultury, założyciel i kierownik artystyczny Regionalnego Zespołu Tanecznego „Pogórzanie’’, animator i badacz kultury tradycyjnej, wychowawca kilku pokoleń miłośników folkloru. W czerwcu 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrał Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.


4 września 2018 r. w wieku 57 lat zmarła Grażyna Mocarska - Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 "Zawodzie" oraz wieloletnia nauczycielka w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.


9 września 2018 r. zmarł ks. Dariusz Drozd, który w latach 2004-2006 pełnił posługę wikariusza w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliniku.

Wspominając naszych bliskich, pamiętajmy również o zasłużonych dla naszego miasta. Niech zawsze pozostają w naszej pamięci.


Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

J. Kulmowa „Zaduszki” [fragm.]