Gorlickie przedszkola oraz żłobek miejski już otrzymały oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla zawarł umowę z Województwem Małopolskim w Krakowie  dotyczącą  przekazania oczyszczaczy powietrza do miejskich  przedszkoli oraz żłobka.

Wybrano model oczyszczacza powietrza: AirClinic K07 o następujących parametrach:
• Wydajność oczyszczacza: 388 m³/h.
• CADR (współczynnik dostarczania czystego powietrza): 331,9 m³/h.
• Filtry: wstępny, z węglem aktywnym i HEPA klasy H13. Filtr HEPA jest zbudowany z polipropylenu.
• Głośność na najwyższym trybie pracy: 55 dB.
• Pobór mocy na najwyższym trybie pracy: 80,2 W.
•Tryb pracy automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków.
• Nie posiada lampy UV i jonizacji.
• Nie posiada funkcji nawilżania.
• System montażu: wolnostojący.
• Posiada blokadę rodzicielską.


Przedmiotem umowy jest nieodpłatne przekazanie sprzętu: Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office oraz wszelkie prawa z tego wynikające, zaś Obdarowany nieodpłatnie przyjmuje ww. sprzęt oraz wynikające z niego prawa nabywa
z chwilą podpisania protokołu odbioru.