Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Miasto Gorlice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i we współpracy z Parafią pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, uczestniczy w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz umożliwienie uczestnictwa w warsztatach kulinarnych, warsztatach edukacji ekonomicznej, warsztatach dietetycznych oraz warsztatach - jak nie marnotrawić żywności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z  organizacją partnerską wydaje osobom potrzebującym skierowania  do otrzymania pomocy żywnościowej.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – tj. których dochód nie przekracza 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Przez okres obowiązywania programu z pomocy korzysta średnio 1 200 osób miesięcznie. Miasto Gorlice od 2015 roku do kwietnia 2018 roku wydatkowało kwotę 73 773 zł, jako pomoc w dystrybucji paczek żywnościowych.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach