Ustalenia na temat pożaru Empolu

W związku z wydarzeniami minionego weekendu, związanymi z pożarami składu odpadów firmy EMPOL, Burmistrz Rafał Kukla odbył rozmowy z dowódcami PSP w Gorlicach.

Jak ustalono, PSP nie wydawała jakiegokolwiek oficjalnego komunikatu co do toksycznych związków w powietrzu, jak również nie informował o tym oficer prasowy. Z informacji przekazywanych Urzędowi Miasta w trakcie akcji gaśniczej jednoznacznie wynikało, że nie istnieje zagrożenie skażenia, a urządzenia pomiarowe na których opierali się strażacy nie wykazywały odchyleń od normy i obecności substancji toksycznych w powietrzu.

Niewiadomym pozostaje w jaki sposób informacja o rzekomym skażeniu znalazła się na niektórych portalach internetowych.

Burmistrz na ręce Komendanta PSP złożył podziękowania za błyskawiczną reakcję oraz ogromne zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy PSP i ochotniczych straży pożarnych, jak również za stały kontakt podczas akcji i przekazywanie bieżących informacji o zagrożeniach.

fot. gorlice.tv