STOP pożarom traw!

W związku z pojawieniem się dużych ilości suchych traw, powodujących wzrost zagrożenia pożarowego oraz corocznym procederem wypalania traw i pozostałości roślinnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, informuje że prowadzona jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych kampania informacyjna „STOP pożarom traw!”

Prowadzona kampania ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonej akcji i materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.straz-gorlice.pl