Wiem, co podpisuje!

Jak uniknąć nieuczciwych praktyk? Jak ustrzec się zawarcia niechcianej przez konsumenta umowy? Na te i inne pytania mogli dziś poznać odpowiedź uczestnicy spotkania w domu Polsko – Słowackim w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Wiem, co podpisuję”.

Zgromadzonych przywitał Burmistrz Rafał Kukla, a następnie przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczęli spotkanie. Kampania „Wiem co podpisuję” skierowana jest szczególnie do osób starszych, które najbardziej narażone są na nieuczciwe postępowanie.

Jednym z zadań realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest pomoc konsumentom korzystającym z usług telekomunikacyjnych. Przyjmujemy od konsumentów wnioski o interwencję oraz wnioski w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. postępowania ADR).

W ramach realizacji tych zadań Urząd Komunikacji Elektronicznej stale otrzymuje pisma od abonentów, szczególnie od osób starszych,  które padły ofiarą nieetycznego i nieuczciwego  postępowania przedstawicieli handlowych, pewnej grupy dostawców usług telekomunikacyjnych,  podczas zawierania umów.

Skala tego zjawiska jest dość duża. Aby zapobiec lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tego zjawiska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął działania edukacyjne, w postaci kampanii Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod hasłem „Wiem co podpisuję”.

Tagi