Niosą pomoc przez całą dobę!

Środowiskowe domy samopomocy, zwane ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Dziś w gorlickiej filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu zostały oficjalnie oddane do użytku nowe miejsca całodobowego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przypominamy, że powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy było możliwe dzięki wspólnej inicjatywie Starosty Gorlickiego, Burmistrza Gorlic, Burmistrza Biecza oraz przychylności Wojewody Małopolskiego. Środki finansowe na realizacje opieki całodobowej w wysokości 152 000 zł. zostały przekazane przez Wojewodę Małopolskiego. Całodobowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa już od 1 grudnia 2017 r - dziś odbyło się uroczyste otwarcie.

W ŚDS Uruchomione zostały 4 miejsca całodobowego pobytu, co oznacza że każda spośród 34 osób korzystających z placówki w przypadku pojawienia się trudnej lub losowej sytuacji będzie mogła skorzystać z noclegu. W tym celu w pomieszczeniach utworzone zostały 2 pokoje 2 osobowe oraz aneks kuchenny z pomieszczeniem dziennym.

Dziś z kadrą i podopiecznymi ŚDS spotkali się m.in. Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Poseł Barbara Bartuś, Dyrektor Wojewódzkiego PFRON Marta Mordarska, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, Radni Powiatu i Miasta oraz zaangażowani w niesienie pomocy.

Gości powitała Jadwiga Białoń Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach, następnie zaprezentowano krótki podsumowanie rocznego dorobku Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach. Po krótkim wstępie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i oddanie do użytku nowych pomieszczeń SDŚ. Uroczystość stała się znakomitą okazją do wzajemnych podziękowań, a uczestnicy SDŚ wręczyli zasłużonym dla Domu symboliczne "Złote Serca".

Następnie zaprezentowano część artystyczną - przed zgromadzonymi wystąpił zespół Pogórzanie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

ŚDS funkcjonuje od 16 grudnia 2016 r. Siedziba domu mieści się w  Bieczu przy ulicy Parkowej 1 oraz w filii w Gorlicach przy ulicy Wyszyńskiego 18. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Biecz i Miasta Gorlice. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.

Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami czynności psychicznych prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie ”Nadzieja" w Bieczu. W zajęciach uczestniczy obecnie 30 osób. Placówka świadczy usługi dla osób dorosłych, posiadających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, objętych leczeniem neurologicznym lub psychiatrycznym.

Celem Domu jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez postępowanie wspierająco – aktywizujące zmierzające do zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i fizycznego.

Galeria zdjęć poniżej.

Tagi

GALERIA