Gala Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Akcja oparta jest na pracy z darczyńcami, którzy przygotowują dedykowaną pomoc i wolontariuszami, dzięki którym konkretni ludzie ją otrzymują! Dziś (18.01) w Domu Polsko-Słowackim odbyła się uroczysta gala podsumowująca  7 edycję wydarzenia w naszym mieście.

Podczas wydarzenia spotkali się wolontariusze, darczyńcy oraz wszyscy zaangażowani w realizację tej edycji Szlachetnej Paczki. W imieniu Burmistrza Miasta Gorlice udział w uroczystości wziął jego Zastępca Łukasz Bałajewicz, wśród gości znaleźli się też Starosta Karol Górski,  Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Przybyłowicz.

„Szlachetna Paczka” jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin potrzebujących pomocy. W tegorocznej edycji w przygotowywaniu paczek wzięło udział 820 osób! Akcję tradycyjnie koordynowała Małgorzata Markowicz. Dzięki hojności darczyńców, oraz poświęceniu i pracy wolontariuszy, w tym roku udało się mądrze pomóc 26 rodzinom z naszego miasta i powiatu.

W szlachetną akcję zaangażowało się wielu darczyńców, w tym jak co roku: Urząd Miejski w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, szkoły, grupy zorganizowane, a także osoby prywatne. Przez ręce wolontariuszy przeszło aż 339 paczek, nie licząc tych dostarczonych bezpośrednio do rodzin, jak np. dwie tony węgla!

Paczki docierały  nawet z innych miast. Szacunkowa wartość darów przekazanych w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki to 53 000 zł! Podczas dzisiejszej Gali nie zabrakło podziękowań ciepłych słów oraz występów artystycznych.

Podobnie jak w zeszłych latach centrum logistyczne akcji mieściło się w Pawilonie Historii Miasta na gorlickim Rynku. Dziś Zastępca Burmistrza Łukasz Bałajewicz przekazał podziękowania wszystkim którzy włączyli się w akcję, a szczególne skierował na ręce Małgorzaty Markowicz – wieloletniego lidera rejonu, koordynatora i dobrego ducha gorlickiej Szlachetnej Paczki.

GALERIA