Obniżamy niską emisję – umowy na wymianę starych pieców przekazane!

Dziś (12.01) w Dworze Karwacjanów przedstawiciele Województwa Małopolskiego – Wicemarszałek Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, oficjalnie przekazali umowy na projekty realizowane przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. Wśród czterech realizowanych projektów znalazły się dwa obejmujące Miasto Gorlice - zakładające obniżenie poziomu niskiej emisji, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwa domowych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, w tym Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Na spotkaniu obecni byli także m.in. Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Kochan,  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Czesław Rakoczy oraz Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Krzysztof Wroński.

W towarzystwie lokalnych mediów obserwujących wydarzenie przekazane zostały dwie umowy - „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” oraz „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii”,  dzięki którym na terenie Miasta Gorlice wymienionych zostanie 30 kotłów, które zastąpione zostaną nowoczesnymi i ekologicznymi źródłami ciepła, spełniającymi najwyższe normy i standardy. Łączna wartość tych projektów to 7 562 874, 14 zł, a ich głównym celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie Ziemi Gorlickiej.

Przekazane zostały też umowy na "Rozbudowę potencjału uzdrowiskowego Uzdrowiska Wysowa w oparciu o bogactwo wód Beskidu Niskiego" i "Budowę infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w Mieście Biecz".

Nieraz podkreślałem, że działania proekologiczne są bardzo ważne w naszym mieście i na Ziemi Gorlickiej. Chcemy chwalić się zdrowym powietrzem, dobrą atmosferą i przyciągać turystów, ale najważniejsze - chcemy żyć zdrowo, bez dymiących starych pieców!
To kolejny krok w dobrą stronę – mówił Burmistrz Rafał Kukla.

Przypominamy także, iż audytorzy mają czas na wykonanie certyfikatów energetycznych do końca września 2018 r. a wymiany kotłów planuje się zakończyć maksymalnie do końca 2019 r.