Konkurs na wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 4 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,na usługi doradcze: 500 000 zł. Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie: 22 434 89 91 93.