Dersław dla ks. Stanisława Ruszela!

Wczoraj, 8 stycznia w Gorlickim Centrum Kultury odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Samorządów Powiatu Gorlickiego i Miasta Gorlice. Na zaproszenie Starosty Gorlickiego Karola Górskiego i Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli na wspólnej gali spotkali się m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarzystów i lokalnych samorządowców. Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli instytucji, organizacji oraz przedsiębiorców.

Uroczyste spotkanie rozpoczęły noworoczne wystąpienia Starosty Karola Górskiego oraz Burmistrza Rafała Kukli, którzy podsumowali miniony 2017 rok oraz przedstawili osiągnięcia, sukcesy miasta i powiatu gorlickiego. Zaprezentowali także plany na rok 2018.

Ostatni rok był wyjątkowo obfity pod względem inwestycji! W 2017 roku udało nam się wyremontować kilkanaście dróg, wykonać setki metrów nowej kanalizacji deszczowej i oświetlić wiele ulic. Nowy wygląd zyskały chociażby ulice Krasińskiego, Kopernika czy Węgierska. Co niezwykle ważne, remontów doczekały się też te dotychczas pomijane w planach inwestycyjnych! […] Z dumą mogę też powiedzieć, że Gorlice nareszcie odżyły - coś co było moim marzeniem nareszcie staje się rzeczywistością! Szereg imprez kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych organizowanych przez miasto w plenerze, na terenach OSiRu, jak i na tej sali Gorlickiego Centrum Kultury sprawia, że gorliczanie nareszcie nie muszą już szukać rozrywek w innych miastach.[…] Niezmiernie cieszy mnie też szereg inicjatyw podejmowanych przez prywatne osoby. […] Wierzę, że 2018 rok również przyniesie dobrą współpracę, która zaowocuje kolejnymi realizacjami i pomysłami podnoszącymi jakość życia w naszym mieście! – mówił Rafał Kukla.

Następnie głos zabrał członek zarządu Województwa Małopolskiego - Leszek Zegzda, a list od posłanki na Sejm RP Barbary Bartuś odczytał Radny Adam Piechowicz

Po przemówieniach uroczystość otworzyła kolęda w wykonaniu Anii Klesyk wokalistki Gorlickiego Centrum Kultury. Całości wydarzenia towarzyszyła muzyka big bandu Jazz Brass Consort. Jego załozycielami są Wojtek Nowicki, muzyk Jasielskiego Domu Kultury, jednocześnie kierownik muzyczny oraz Robert Pisarek, mentor sekcji dętej. Big band działa od 2013 roku przy Jasielskim Domu Kultury.

Tradycją Spotkań Noworocznych jest wręczenie nagrody Burmistrza Gorlic - statuetki DERSŁAWA. W tym roku odebrał ją Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach – ksiądz Stanisław Ruszel. Nagroda przyznana została mu za jednoczenie społeczność Gorlic w działaniach charytatywnych i społecznych, za propagowanie kultury, muzyki i sztuki w progach Bazyliki oraz opiekę nad gorlickimi zabytkami.


Tak księdza Stanisława przedstawili prowadzący galę:
- Do naszego miasta po raz pierwszy przybył jako wikariusz w 1993 roku. Katechizował wtedy w Zespole Szkół Budowlanych i prowadził młodzież w Ruchu Światło – Życie. Po raz drugi przybył do Gorlic w 2012 roku już jako proboszcz, po przejściu na emeryturę ks. prałata Stanisława Górskiego. Dziś znamy go jako prawdziwego, otwartego gospodarza gorlickiej Bazyliki Mniejszej, który propaguje w jej gościnnych progach kulturę, muzykę i sztukę oraz otacza opieką gorlickie zabytki.

Od kiedy objął funkcję proboszcza w Bazylice, postarał się o gruntowny remont w budynku plebanii i równocześnie troskę o odnowienie wnętrza kościoła. Zajął się między innymi sprawą ogrzewania oraz odnowieniem i wykonaniem nowych ławek. Dzięki staraniom gospodarza miasta Burmistrza Rafała Kukli i gospodarza Parafii Księdza Stanisława Ruszela w ostatnich dniach oddano do użytku nowo wyremontowany budynek toalet przy kościele.

Ksiądz Stanisław zawsze gorliwie włącza się w państwowe i miejskie uroczystości – obecny jest podczas obchodów każdej ważnej rocznicy – Święta Niepodległości, obchodów rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej czy sowieckiej napaści na Polskę. Obecny jest także podczas niezwykle ważnych dla nas, dla gorliczan corocznych obchodów bitwy pod Gorlicami, bierze udział w wydarzeniach upamiętniających śmierć gorlickiego bohatera – księdza Bronisława Świeykowskiego, a w zeszłym roku wziął udział w obchodach 600-lecia lokacji naszego miasta. Zawsze wspomaga modlitwą, dobrym słowem i duchowym patronatem.

Tylko w ostatnich latach, dzięki księdzu Stanisławowi w Bazylice mogliśmy podziwiać znakomite, chwytające za serce oratoria takie jak „Jutrznia za Nienarodzonych” i „Miłość ponad wszystko”. Ksiądz Stanisław z otwartym sercem przyjął także, w zawsze gościnnych progach Bazyliki, jedyne w swoim rodzaju widowisko słowno-muzyczne zatytułowane „Ballada Gorlicka” – wystawione podczas obchodów 100. rocznicy bitwy pod Gorlicami.

Statuetka DERSŁAWA Karwacjana to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Miasta Gorlice za zasługi na rzecz naszego miasta oraz wspomaganie i lobbowanie na rzecz lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć. W poprzednich latach nagrodę tę otrzymali m.in. Łukasz Dyczo, Mirosław Czyżykiewicz, dr Jerzy Krzewicki, Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman – Wydawnictwo CZARNE, Dariusz Bohatkiewicz, Władysław „Adzik” Sendecki oraz  Ewa Wachowicz.

Na zakończenie gali toast noworoczny wznieśli Starosta Powiatu Karol Górski, Burmistrz Miast Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Bugno oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miast Gorlice Mariola Migdar.

GALERIA