Walczymy o 22 miliony złotych na geotermalny odwiert w Sękowej

Widząc potencjał płynący ze źródeł geotermalnych, jakie prawdopodobnie znajdują się w gorlickiej ziemi, Gmina Sękowa przy wsparciu Miasta Gorlice złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, o dofinansowanie wykonania odwiertu, który wykaże, czy nasz region jest miejscem występowania źródeł geotermalnych.

Temat wód termalnych w miejscowości Sękowa, rozpoczął się już 7 lat temu. Wtedy to,  Towarzystwo Geosynoptyków "Geos" w Krakowie, wytypowało istniejące już odwierty po wydobyciu ropy do badań nad występowaniem geotermalnych źródeł na Ziemi Gorlickiej. Temat jednak ucichł. Obecnie, przechodzimy do działania!

Jeżeli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przychyli się do wniosku, zdobędziemy wiedzę co kryje się 3 tysiące metrów pod naszą ziemią. Odwiert w wypadku uzyskania dofinansowania miałby zostać wykonany w okolicach Orlika w Sękowej, w miejscu wskazanym w badaniach przeprowadzonych przez AGH w Krakowie. Jeśli okaże się, że parametry (m. in. temperatura czy wydajność źródła) wody są wystarczające, ewentualna realizacja objęłaby czerpanie energii z podziemnego źródła do ogrzewania domów i mieszkań. Woda termalna popłynie głównie do mieszkań  na terenie Gorlic. Otworzy to także drogę do urozmaicenia oferty turystycznej regionu, przez powstanie kompleksu basenów termalnych!

Wniosek jest krokiem w stronę wykorzystania potencjalnych złóż geotermalnych Ziemi Gorlickiej. Jak obiecywałem w kampanii przedwyborczej, podjąłem wszelkie starania, aby zadbać o rozwój regionu oparty na turystyce geotermalnej. Cieszy mnie, że wspólnie z Wójtem Gminy Sękowa, panią Małgorzatą Małuch, podjęliśmy kroki w stronę zbadania potencjału zasobów geotermalnych, o których mówiono od lat. Jeśli projekt zostanie dofinansowany, Ziemia Gorlicka stanie przed ogromną szansą rozwoju. – mówi Burmistrz Rafał Kukla

foto: www.chocholowskietermy.pl