Anioły są wśród nas

5 grudnia 2017 r. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się VII Gala Wolontariatu, podczas której doceniono i wyróżniono osoby angażujące się na rzecz innych.

Na zaproszenie Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz Kwiatonowickiego Stowarzyszenia "HOMINI" przybyło kilkuset młodych wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych kołach wolontariatu, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Karolem Górskim, a także przedstawiciele instytucji i organizacji świadczących na co dzień pomoc i opiekę dla osób potrzebujących wsparcia. Burmistrza Rafała Kuklę na gali reprezentował Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Aleksander Augustyn.

Gości powitała prowadząca galę Anna Konopka, a wprowadzenia do uroczystości dokonała dr Renata Filipowicz, prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „Homini”. Dokonania wolontariuszy zrzeszonych w LCW przedstawiła Justyna Lenard - lokalny koordynator wolontariatu. Następnie Irena Grądalska, która jest koordynatorem lokalnego wolontariatu opiekuńczego przybliżyła pracę wolontariuszy udzielających pomocy osobom chorym i opiekunom w ich domach.

W tym roku po raz czwarty podczas Gali wręczone zostały Nagrody  Kwiatonowickiego  Stowarzyszenia Homini „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:
a) osoby fizyczne,
b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymały następujące osoby:
- Anna Klukowska i Anna Grądalska za działalność akcyjną na rzecz osób i rodzin w potrzebie, organizowanie i udział w akcjach charytatywnych.
- Małgorzata Dobrzyńska za działalność na rzecz dobra innych oraz bezinteresowną pomoc potrzebującym w środowisku lokalnym.
- Bożena, Artur i Klaudia Gurbowie za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych i edukacyjnych.

Ponadto kapituła przyznała wyróżnienie dla Julii Warzechy za pracę na rzecz seniorów w DPS w Gorlicach. Podczas gali wręczono także specjalne wyróżnienia w formie  grawertonów przedstawicielom Szkolnych Kół Wolontariatu z MZS nr 1 w Gorlicach oraz ZS w Szymbarku.

Galę Wolontariatu uświetnił występ zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Foto. Starostwo Powiatowe w Gorlicach