Mamy to! Dofinansowanie 5 km ścieżek pieszo-rowerowych!

Prawie milion złotych dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego  na nowe ścieżki pieszo-rowerowe! Wszystko dzięki wnioskowi złożonemu przez Miasto Gorlice w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych…”, który ostatecznie uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. Chwaląc się tym niewątpliwym sukcesem przypominamy, że są to kolejne środki jakie spływają do Gorlic, wbrew prezentowanym przez lokalne "media" (Gorlice24 i RTVG) opiniom zapowiadającym klęskę Burmistrza.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu, który już niebawem będzie służył gorliczanom i turystom odwiedzającym nasze miasto.

O projekcie pisaliśmy już TUTAJ. Został on złożony w lutym br. w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddz. 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.

Niestety, projekt nie znalazł się na pierwszej liście zadań dofinansowanych, dlatego Urząd Miejski złożył protest. Instytucja Rozpatrująca Protest uznała, że ocena kryterium „Wpływ projektu na otoczenie gospodarcze” została przeprowadzona nieprawidłowo i po dogłębnej analizie zakwalifikowała wniosek do dofinansowania.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego” przewiduje budowę 2 tras pieszo – rowerowych, wraz z oznakowaniem i miejscem odpoczynku na każdej z nich, na odcinkach:
A – B – w ciągu ulic: Batorego i Kochanowskiego,
C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, Solidarności, Michalusa, Chopina.    

Będzie miał wpływ na rozwój szlaków rekreacyjnych w subregionie sądeckim, ale przede wszystkim - wzbogaci ofertę turystyczną i rekreacyjną Gorlic  skierowaną tak do mieszkańców, jak i do turystów odwiedzających nasze miasto.

Całkowita wartość zadania oszacowana została na kwotę 1 556 111,99 zł, w tym dofinansowanie: 972 569,99 zł (62,50% kosztów kwalifikowanych) i wkład miasta Gorlice: 583 542,00 zł (37,50% kosztów kwalifikowanych). Będzie to jedyny projekt realizowany z tego naboru w obecnej perspektywie finansowej w ramach poddziałania 6.1.4 na terenie powiatu gorlickiego.

Chcemy podziękować wszystkim osobom, które w styczniu br. wypełniły ankietę dotyczącą ruchu rowerowego a  zamieszczoną na stronie internetowej miasta Gorlice i udostępnioną w Pawilonie Historii Miasta i Biurze Obsługi Klienta naszego Urzędu. Wyniki tej ankiety potwierdziły zasadność budowy kolejnych odcinków tras pieszo-rowerowych w naszym mieście i aplikowania o dofinansowanie jej realizacji.

Dziękujemy również Radnym - Mateuszowi Koszykowi i Adamowi Piechowiczowi, którzy zaangażowali się w rozmowy z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami i właścicielami terenów przyległych do projektowanych ścieżek.