Warsztaty z opracowania wniosków do programu grantowego

Dziś (12.10) w Urzędzie Miejskim w Gorlicach odbyły się warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim.

Zgromadzonych przywitał Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.  Podczas warsztatów zaprezentowano m.in. zasady ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego, omówiono praktyczne strony przygotowania projektu oraz odbyły się indywidualne konsultacje i zapytania.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach programu! Przypominamy warunki udzielania grantu:

  • wysokość dofinansowania: maksymalnie 10 tys. zł
  • udział środków własnych: Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków własnych, na które mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) oraz w formie wkładu rzeczowego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy.
  • składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej.
  • Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion Sądecki – do jednego z dwóch Operatorów: Fundacja MILA lub Stowarzyszenie Cumulus.
  • czas realizacji projektu wynosi maksymalnie 7 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/521-warsztaty-ss

Kontakt w sprawie warsztatów i Programu Grantowego:
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Anna Szreniawa, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57
grant.sadecki@mila.org.pl