Program Moja Mała Ojczyzna

Program Moja Mała Ojczyzna to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja BGK udzielając finansowego wsparcia chce zaktywizować lokalne środowiska do działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację.

Wnioski mogą składać działające w lokalnym środowisku organizacje posiadające osobowość prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki publiczne, domy kultury, kluby sportowe, świetlice środowiskowe. Pomysł może również zgłosić każdy, kto do swojej inicjatywy namówi do współpracy jedną z wymienionych instytucji.

Nabór wniosków trwa od 9 października 2017 r. do 31 listopada 2017 r.

1. Wsparcie finansowe projektów z zakresu:

  • poprawy  lokalnej  przestrzeni  publicznej  towarzyszącej  zaspokojeniu  potrzeb
  • mieszkańców w celu poprawy jakości ich życia
  • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego a w szczególności upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych
  • działań integrujących dla społeczności lokalnej
  • dofinansowania inicjatyw z zakresu sportu, kultury i rekreacji
  • wsparcie edukacji;
  • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z prowadzonym projektem;
  • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

2. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:

  • bieżącą działalność instytucji
  • wynagrodzenia dla koordynatorów projektu oraz członków organizacji.

Regulamin

Osoba do kontaktu:
Anna Burek
tel. 605 991 718
mail: anna.burek@fundacjabgk.pl

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna