Trwa głosowanie w II edycji BO Małopolska

Dzisiaj tj. 25 września rozpoczyna się głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 13 października, każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, może oddać tylko 1 głos na dowolne zadanie ze swojego subregionu (w przypadku mieszkańców powiatu gorlickiego jest to Subregion Sądecki).

Szczególnie zachęcamy do głosowania na zadanie pn. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gorlickich szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania (Kod zadania: SAD01).

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do gorlickich szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania oraz poznanie nowoczesnych metod uczenia się oraz podniesienie świadomości ich rodziców odnośnie potrzeby korzystania z alternatywnych źródeł edukacji. Dzieci zdobędą wiedzę i nowe umiejętności, które będą podstawą do podniesienia ich efektów w nauce. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie i uczennice nauczą się: innowacyjnej techniki szybkiego czytania i uczenia się; sztuki koncentracji; nielinearnego sposobu notowania, organizacji nauki. Zostanie położony nacisk na rozwinięcie umiejętności szybszego czytania ze zrozumieniem i usprawnienie procesu zapamiętywania informacji zawartych w tekście - dzięki poznanym technikom pamięciowym. Zastosowane metody i ćwiczenia mają zmotywować uczniów i ukierunkować ich na ustanawianie celów: doskonalenie umiejętności szybkiego czytania, koncentracji, zrozumienia, tworzenia notatek, stosowania poznanych technik pamięciowych. Koszt zadania to 91 800,00 zł.

Jak głosować?
przez wrzucenie karty do urny w Pawilonie Historii Miasta Gorlice (gorlicki Rynek) - karty do głosowania są dostępne w Pawilonie Historii Miasta
przez Internet na stronie www.bo.malopolska.pl
• za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października.

Jak wypełnić papierową kartę do głosowania?
1. Na górze karty wpisz nazwę subregionu, w którym mieszkasz: w przypadku mieszkańców powiatu gorlickiego jest to: Subregion Sądecki.
2. Wpisz kod zadania i jego tytuł.
Przykład:
W przypadku wyboru zadania pn.: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gorlickich szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania.
Kod zadania: SAD01
Nazwa zadania: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gorlickich szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania.
3. Uzupełnij kartę do głosowania o swoje dane osobowe - wpisz swój PESEL, imię, nazwisko oraz powiat, w którym mieszkasz.
4. Podpisz oświadczenia. Są one niezbędne dla oddania głosu.
5. Wrzuć kartę do urny w Pawilonie Historii Miasta Gorlice lub wyślij ją pocztą.
6. Jeśli zagłosujesz ponownie lub skorzystasz z kilu sposobów głosowania wszystkie Twoje głosy zostaną unieważnione.

Karta do głosowania

W powiecie gorlickim można głosować m.in. na jedno z trzech tzw. "zadań małych":

  • Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gorlickich szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania
  • I Międzynarodowy Półmaraton"Bitwa pod Gorlicami", Gorlice-Łużna, 2 Maja 2018
  • Modernizacja przejścia dla pieszych w ciagu DW 981 w m. Bobowa poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa

Lista zadań z Subregionu Sądeckiego

Więcej informacji: www.bo.malopolska.pl