Informacja o niebezpiecznym zjawisku

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że w związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa małopolskiego, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego (w godzinach popołudniowych) możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.

Ważność ostrzeżenia: od godz. 9.00, 12 września, do godz. 6.00, 13 września.

Więcej informacji o sytuacji pogodowej na stronie: http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Tagi