Kolejne spotkanie w sprawie odpadów na rafinerii

W dniu dzisiejszym (18.08.2017 r.) w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organów i służb prowadzących postępowania dotyczące odpadów zgromadzonych na terenie byłej Rafinerii GLIMAR.

Zostało ono zwołane w najszybszym możliwym i wskazanym przez WIOŚ terminie, w związku ze stwierdzonym w niedzielę rozszczelnieniem zbiornika zawierającego substancję kwasową.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Gorlice, Zastępca Burmistrza, Starosta Powiatu Gorlickiego, Przewodniczący Rady Miasta Gorlice, Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z pracownikami jego jednostki terenowej w Nowym Sączu, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorlicach, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, przedstawiciele: Urzędu Dozoru Technicznego w Tarnowie, poseł na Sejm RP Pani Barbary Bartuś oraz Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Gorlicach, a także przedstawiciele firmy ISAD i firmy MULTIBEST działających na terenie byłej Rafinerii. 

W pierwszej kolejności dokonano analizy stanu faktycznego oraz działań, które mają na celu niezwłoczne wyeliminowanie istniejącego zagrożenia, związanego z działaniem zakładowej oczyszczalni oraz odprowadzaniem gromadzących się w niej na bieżąco ścieków. Czynności w tym zakresie są konieczne, bowiem zapowiadane opady deszczu mogą spowodować przepełnienie zbiorników i skażenie środowiska.

Zadecydowano o kontynuacji czynności na terenie Rafinerii, gdzie udali się przedstawiciele WIOŚ oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Kolejnym punktem spotkania, prowadzonym już bez udziału przedstawicieli firm, było ustalenie zasad współpracy oraz koordynacji podejmowanych działań w sprawie kompleksowego rozwiązania problemu, związanego z odpadami na terenie rafinerii.

W najbliższy wtorek (22.08.2017 r.) o godz. 9.00 przedstawiciele wyżej wymienionych organów i służb spotkają się w tym temacie w Krakowie z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem.

O dalszych czynnościach będziemy informować na bieżąco.