Nowocześniej i taniej na Korczaku

W dniu 14.07.2017 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach, podpisana została umowa dotycząca przekazania placu budowy pod III etap inwestycji przebudowy sieci ciepłowniczej na os. Korczaka.

Dostrzegając wymierne korzyści poprzednich dwóch etapów robót, wykonanych w roku 2016, które znacząco wpłynęły na obniżenie cen za dostawę ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynków objętych modernizacją (nawet do 35 %), konsekwentnie realizujemy powyższą inwestycję. Wdrażanie nowych – oszczędnych i nowoczesnych rozwiązań, które posłużą gorliczanom, podzielone zostało na V etapów. W kolejnych latach planuje się kontynuację pozostałych dwóch etapów, a zgodnie z przyjętym planem zakończenie całego zadania nastąpi w 2019 roku – mówi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

W ramach prac I i II etapu zrealizowanego w 2016 roku wybudowano preizolowaną sieć ciepłowniczą dwuprzewodową wysokich parametrów, o łącznej długości 1115 mb. wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Hallera 22, 24, 26, 28, 30, 32 w Gorlicach. Przebudowano także pomieszczenia dla potrzeb wbudowania węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Hallera 22, 24 i 26, oraz wykonano włączenie nowobudowanej sieci do istniejącego układu wymiennikowni grupowej „Korczak”.

Zrealizowana za łącznie 1 066 725,00 zł inwestycja, znacząco wpłynęła na obniżenie cen za dostawę ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Os. Korczaka. Zanotowano spadek cen w poszczególnych budynkach wielolokalowych na osiedlu:

- blok przy ul. Hallera 22 spadek cen ok. 30%

- bloku przy ul. Hallera 24 spadek cen ok. 35%

- bloku przy ul. Hallera 26 spadek cen ok. 33,7%

W ramach realizacji III-go etapu zadania wybudowana zostanie sieć ciepłownicza do budynków przy ulicy Hallera 10 i 79 (Zespół Szkół nr 6) oraz węzły cieplne w budynkach nr 28, 30, 32 i dwa węzły w budynku przy ulicy Hallera 10. Wartość inwestycji wyniesie 575 089,26 zł, a zakończenie robót przewidziane jest na koniec października 2017 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac – firmę TERMORES Sp. z o.o. z Rzeszowa.

W związku rozpoczęciem budowy kolejnego etapu zadania na os. Korczaka prosimy mieszkańców osiedla o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.