Pożegnanie Burmistrza Gorlic Stanisława Szury

Informujemy, że uroczyste pożegnanie śp. Stanisława Szury, Burmistrza Gorlic w latach 1992-1998, odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w Kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. Po Mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku - Cmentarz Komunalny w Gorlicach. Różaniec w intencji Zmarłego 20 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w Kaplicy Szpitalnej w Gorlicach.

Śp. Stanisław Szura był człowiekiem oddanym bez reszty sprawom Miasta i jego mieszkańców, wrażliwym na ludzkie potrzeby, traktującym swoją funkcję jako misję i powołanie. Jego praca na rzecz lokalnej społeczności pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Urodzony 22 października 1947 r. w Szalowej, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Zarządzania na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, Pracownik Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik” oraz Państwowego Ośrodka Maszynowego Sokół, Wiceburmistrz i Burmistrz Miasta w latach 1992-1998, wieloletni Radny Rady Miasta Gorlice, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego w latach 1998-2006 i Członek Zarządu Powiatu w latach 2006-2014, współtwórca struktur oraz modelu działania samorządu Miasta Gorlice oraz Powiatu Gorlickiego. Członek wielu stowarzyszeń i organizacji m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Klubu Oficerów Rezerwy, Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez austriacki Czarny Krzyż „Za Szczególną Dbałość o Groby Wojenne z I Wojny Światowej”.

W związku ze śmiercią śp. Stanisława Szury, decyzją Burmistrza Rafała Kukli oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Wrońskiego, na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego wywieszona została do dnia pogrzebu flaga Miasta z kirem.

Pogrążonej w smutku rodzinie szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wroński, Radni Rady Miasta Gorlice, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz jednostek organizacyjnych.