Zdjęcia geodezyjne powiatu - oznacz punkty graniczne

Początkiem kwietnia, na obszarze Powiatu Gorlickiego rozpocznie się wykonywanie zdjęć lotniczych w celach geodezyjnych. W związku z tym, zaleca się właścicielom poszczególnych nieruchomości na jego terenie, odpowiednie oznaczenie punktów granicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą znakowania:

1. Znakowanie punktów granicznych nie jest obowiązkowe! To indywidualna, dobrowolna decyzja każdego z właścicieli nieruchomości.
2. Znakowanie może być wykonane tylko w tych miejscach, gdzie jest pewna, jasna i bezsporna granica nieruchomości.
3. Znak musi być wystarczająco duży i namalowany jaskrawym, najlepiej białym kolorem.
4. Wskazane jest, aby znak miał kształt krzyża o rozpiętości ramion 50-70 cm i grubości ok. 20 cm
5. Znak musi być wykonany dokładnie przy słupie granicznym, który staje się środkiem znaku
6. Znak musi być trwały tzn powinien być widoczny przez około 2-3 tygodnie.
7. Znak może być wykonany np. za pomocą:
- malowania na gruncie białą farbą, białym gipsem lub wapnem (mniej trwałe)
- jasnej lub pomalowanej na biało sklejki lub desek
- pomalowanych na biało cegieł
8. Wskazane jest, aby najbliższe otoczenie znaku granicznego uporządkować z trawy czy zarośli, które mogą go przysłonić.
9. Oznakowanie winno znaleźć się w terenie na początku kwietnia.
10. Zdjęcia lotnicze będą wykonywane w kwietniu na terenie całego powiatu gorlickiego. O dokładnym terminie ich wykonywania poinformujemy osobnym komunikatem.

UWAGA! Art. 277 Kodeksu Karnego mówi, że: Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prezentacja z przykładowymi zdjęciami znaków granicznych plik pdf tutaj

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach