Odeszła Bronisława Betlej

Poetka rodem z Ziemi Gorlickiej (1928-2017)

11 marca dotarła do Gorlic smutna wiadomość – 10 marca zmarła Bronisława Betlej, poetka, prozaik, bajkopisarka dla dzieci, autorka o bardzo bogatym dorobku literackim, członek Związku Literatów Polskich, Warszawskiego Klubu Pisarzy, utytułowana Kobietą Roku w Literaturze na świecie, Międzynarodową Osobowością Roku nadaną przez Centrum Biograficzne w Cambrige (2001). Od lat 60-tych ubiegłego wieku tworzyła, opisując z wielką pasją ciągle zaskakującą i zmieniającą się rzeczywistość. Do końca swojego długiego i twórczego życia czuła się poetką rodem z Ziemi Gorlickiej.

Bronisława Betlej, z domu Woźniak, urodziła się 28 sierpnia 1928 roku w podgorlickich Dominikowicach, była absolwentką gorlickiego „Kromera”, od 2005 r. członkiem Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”. Wśród tomików poetyckich o różnorodnej tematyce, były też te z serca pisane – „Brosza serca”, opisująca ukochane Gorlice oraz „Kronika sercem pisana” – niezwykły opis krainy dzieciństwa, młodości, Jej „małej Ojczyzny”. W latach 2002-2006 miała swoją stałą rubrykę „Ars Poetica Bronisławy Betlej” na łamach „Kuriera Gorlickiego”. W 2003 roku otrzymała Złote Pióro Redaktora Naczelnego „Kuriera Gorlickiego”. W 2008 r. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach Uniwersytet Złotego Wieku zorganizował Wieczór poetycki Bronisławy Betlej – „Ojcu Świętemu z Ojczystej Ziemi”, w 30. rocznicę wyboru Papieża Polaka na stolicę Piotrową.

14 marca w Jedliczu odbyły się uroczystości pogrzebowe. W wierszu „Odejście” pisała: „Każde odejście jest skomplikowane – trudne – nie sposób ludziom umysłem ogarnąć etos istnienia”. Życie nazwała wędrówką – „Idę – tyle dróg za mną pozostało [..] Idę do bramy przeznaczenia – uparty piechur – który wciąż pragnie – szuka tej szerokiej bramy spełnienia …”. Znalazła tę bramę, przekroczyła, spełniła swoje piękne życie. Nam – wędrowcom – pozostawiła ponadczasowe przesłanie zapisane w „Epilogu”: „Jeśli  wątpisz w swoje przeznaczenie/jeśli się lękasz odkrywać nowe karty/ Pomyśl - / że życie jest tylko jedno – wykorzystaj do końca – bo jest tego warte …”.

Zdj. www.terazkrosno.pl