Powstaje nowy parking na osiedlu Pod Lodownią

Rozpoczęły się prace związane z utwardzeniem placu postojowego na os. Pod Lodownią.
Jest to kontynuacja prac, związanych z zadaniem osiedlowym, które wygrało w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Obecnie trwają prace rozbiórkowe - kolejno zostaną wykonane: korytowanie i podbudowa pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.

Powyższe prace zrealizuje Miasto w ramach Budżetu Obywatelskiego, natomiast ułożenie kostki sfinansuje i wykona spółdzielnia, na podstawie zawartego porozumienia.

Powierzchnia placu to 942 m2, wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.