Remont Stróżowskiej na razie bez dofinansowania

Wczoraj (12 czerwca br.), na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ukazała się lista zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz lista rezerwowa. Niestety, na żadnej z tych list nie znalazł się projekt przebudowy ulicy Stróżowskiej.

Zapytany w rozmowie telefonicznej o przyczyny takiej sytuacji oraz o uzyskaną przez wniosek punktację, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Sławomir Dyl poinformował, że były pewne priorytety wynikające z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, które decydowały o tym, który wniosek dofinansowanie uzyska, a który nie.

Liczba złożonych wniosków była ogromna, co potwierdza potrzeby samorządów lokalnych w tym zakresie. Dość powiedzieć, że małopolskie samorządy gminne i powiatowe złożyły wnioski na łączną wartość dofinansowania przekraczającą 230 mln zł, podczas gdy środki przeznaczone dla Małopolski w ramach Rządowego Programu wynosiły 35,8 mln zł. Chcąc uzyskać bliższe informacje na temat przyznanej naszemu wnioskowi punktacji, uzasadnienia itp. należy wystąpić na piśmie do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W związku z podjętą przez Radę Ministrów Uchwałą nr 53/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Miasto Gorlice w dniu 13 kwietnia br. złożyło do Wojewody Małopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Stróżowskiej w Gorlicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kołłątaja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km od 0+024,50 km do 0+335,32 km”.

Całkowita wartość projektu wynosiła 2 226 490,67 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 1 781 192 zł. Dofinansowanie wynosić miało maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania. Środki będące wkładem własnym miasta niezbędnym do realizacji projektu zostały zabezpieczone na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Gorlice w dniu 12 kwietnia br., wniosek został złożony, a ogłoszenie wyników miało nastąpić w pierwszych dniach czerwca br.

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Stróżowskiej w Gorlicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kołłątaja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” było przedmiotem obrad podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Gorlice, która odbyła się 12 kwietnia br. O planach inwestycyjnych i wspomnianej wyżej Sesji informowaliśmy TUTAJ.

Zadanie dotyczące przebudowy ul. Stróżowskiej jest przygotowane do realizacji, posiada pełną dokumentację projektową oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Służby miejskie na bieżąco monitorują pojawiające się możliwości uzyskania dofinansowania na prowadzone i planowane inwestycje, a szczególnie pojawiające się rządowe i ministerialne informacje o planowanym na jesień bieżącego roku nowym wieloletnim „funduszu dróg lokalnych” Na chwilę obecną nie zostały jeszcze upublicznione bliższe informacje dotyczące zasad, jakie będą obowiązywały w aplikowaniu o środki oraz ich terminarz.

fot. google maps

Tagi