Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego

Trwają prace związane z rewitalizacją gorlickiego parku – obecnie przebudowie poddawane są miejskie toalety, a w miniony piątek (21.09) oddano teren pod plac budowy. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim - całość prac potrwa do końca maja 2018 r.

Prace obejmą modernizację: oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, kładek, placu postojowego, a także budowę monitoringu oraz wyposażenia w elementy dodatkowe małej architektury.

W bieżącym roku w obrębie dolnej części parku planowane jest wybudowanie nowego oświetlenia wraz z monitoringiem oraz przebudowa infrastruktury na terenie Góry Parkowej. Tam przebudowane zostaną dwie kładki drewniane, a oberwane alejki spacerowe zabezpieczone zostaną za pomocą kaszyc, barier ochronnych i wodopustów. Odremontowane zostaną także schody drewniane oraz z kostki betonowej, a najbardziej zniszczone fragmenty alejek zyskają nową nawierzchnię. Aby jak najbardziej poprawić bezpieczeństwo korzystających z parku, na terenie osuwiska wygrodzone zostaną miejsca niebezpieczne.

Już w przyszłym, 2018 roku całość alejek spacerowych zyska nową, asfaltową nawierzchnię. Wypięknieją także place przed pomnikiem gorlickich misiów, przed pomnikiem Słowackiego oraz przed budynkiem Parkowej, które zostaną wyłożone kostką betonową.  

Powstanie również plac umożliwiający usytuowanie mobilnej sceny, co z pewnością ułatwi organizację wydarzeń kulturalnych. Usprawnione zostanie także dojście do parku – przebudowie poddany będzie plac postojowy przy wjeździe od ulicy Dukielskiej, a także schody prowadzące na wał. Przełożone zostaną ścieżki w obrębie rabat kwiatowych.

Na czas trwania robót budowlano - montażowych tj. do dnia 30.05.2018 r. teren parku stanie się placem budowy i zostanie całkowicie zamknięty dla odwiedzających. Dostępny dla mieszkańców pozostanie główny ciąg komunikacyjny prowadzący od ulicy Dukielskiej do ulicy Słowackiego, oraz ścieżka rowerowa wybudowana w ramach projektu „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”.

Roboty budowlano montażowe wykonuje FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO - WYTWÓRCZA „ELBUD – 2” s.c. z siedzibą: 38 – 300 Gorlice, ul. 11 Listopada 39.

O pracach związanych z rewitalizacją parku będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i profilu facebookowym. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.