Wodociąg przy ul. Dukielskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że trwają prace związane z budową sieci wodociągowej o długości 598 m przy ul. Dukielskiej.

W ramach zadania do sieci podłączonych zostanie 10 budynków. Przewidywany termin zakończenia prac to 29 sierpnia 2017 r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek, Strzeszyn 487, 38-340 Biecz.