Zmiana organizacji ruchu na ul. Krasińskiego

Jak informowaliśmy TUTAJ 20 (wtorek) czerwca 2017 r. rozpoczynają się roboty budowlane związane z przebudową ul. Krasińskiego. W związku z powyższym nastąpi zmiana organizacji ruchu na czas przeprowadzenia robót. Prace zostały podzielone na V etapów.

W I etapie z ruchu zostanie wyłączony odcinek od skrzyżowania ulicy Krasińskiego z ulicą Słowackiego do Zespołu Szkół nr 4.

- etap II -   odcinek ulicy na długości Zespołu szkół

- etap III – odcinek na długości przedszkola Sióstr Felicjanek

- etap IV – rejon skrzyżowania ulicy Krasińskiego z ulicą Ogrodową

- etap V – rejon skrzyżowania ulicy Krasińskiego z ulicą Legionów

Przez cały okres trwania robót ulica Legionów będzie przejezdna. Dojazd do ulicy Krasińskiego będzie umożliwiony od strony ulicy Legionów, bądź od ulicy Słowackiego w zależności od etapu prowadzenia robót. Na czas trwania robót w rejonie skrzyżowania z ulicą Ogrodową na odcinku tej ulicy, obecnie jednokierunkowej umożliwiony będzie przejazd w obydwu  kierunkach.

Na czas realizacji będą wprowadzone tablice informujące o koniecznych objazdach.

Wykonawca umożliwi dojścia do posesji i budynków użyteczności publicznej.

O postępach w pracach jak i o kolejnych zmianach organizacji ruchu będziemy na bieżąco informować na stronie www.gorlice.pl oraz profilu facebook.com/Gorlice.