Kolejne miliony złotych zasilą budżet Miasta Gorlice

Ponad 7 mln zł to kwota, która przeznaczona będzie na kompleksową termomodernizację 9 obiektów mieszczących się na terenie Gorlic.

Dofinansowanie tej dużej inwestycji w 60% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Kompleksowej termomodernizacji doczekają się budynki:

  • Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment A, Rynek 2
  • Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment B, Plac Kościelny 2
  • Szatni OSiR, ul. Sienkiewicza 15
  • Gospodarczy Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, ul. Krasińskiego 9
  • Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, ul. Krakowska 5
  • Pomocniczy Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, ul. Krakowska 5
  • Przychodni, ul. Jagiełły 10
  • Przychodni, ul. Słoneczna 11
  • MZUK, ul. Kościuszki 92

Jest to niewątpliwy sukces wszystkich samorządowców z powiatu gorlickiego. Wspólny wniosek złożony przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu dotyczącego głębokiej modernizacji, w toku oceny w Instytucji Zarządzającej RPO WM uzyskał pozytywną ocenę formalną, finansową i merytoryczną, a w dniu 28 marca 2017 r. na mocy uchwał 480/17 oraz 482/17 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Tym samym na terenie powiatu gorlickiego termomodernizacją objętych zostanie 39 budynków.

Koszt całej inwestycji to 23 701 744,77 zł, przy maksymalnej wartości dofinansowania 14 155 574,37 zł.

Tagi