Listy dla Ziemi 2019

11 kwietnia wystartowała największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, w której uczestniczyło ponad 130 tysięcy osób, w tym także uczniowie gorlickich Miejskich Zespołów Szkół.

Dzieci listy piszą i zmieniają świat.

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W sześciu edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział ponad 1 000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników!

W styczniu wystartowała kolejna, siódma edycja akcji – Listy dla Ziemi 2019. W akcji łączymy tematykę niskiej emisji i gospodarki odpadami. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez informowanie uczestników o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych. Głównymi wydarzeniami były: wielkie ogólnopolskie święto Listy dla Ziemi i obchody Dnia Ziemi.

Kwiecień – miesiąc pisania listów dla Ziemi

Akcja Listy dla Ziemi polegała na pisaniu przez młodych ludzi  listów na wykonanym z makulatury papierze. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. W listach dzieci namawiały dorosłych do działań proekologicznych. W 2013 roku głównym tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 roku – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Trzecia edycja była poświęcona ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi, czwarta, piata i szósta ( 2016 , 2017, 2018) - niskiej emisji i dbaniu o klimat.

Za:http://listydlaziemi.pl/o-akcji

Zwycięskie prace (po jednej pracy z każdej placówki) wezmą udział w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszy List dla Ziemi. Głosowanie na ten najpiękniejszy będzie miał miejsce na portalu Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/fundacjaarka/

Głosowanie będzie trwało od 5-15 czerwca. Wyniki konkursu  podane zostaną 17 czerwca.

Efekty pisania listów przez uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 i 5 można zobaczyć w poniższej galerii:

Tagi

GALERIA