Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, ulegają zmianie terminy wywozy odpadów komunalnych z z budynków jednorodzinnych. Odbiór odpadów zaplanowany w harmonogramie na ten dzień, odbędzie się w terminie 13 listopada br.