Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że w dniach 9-13 października 2017 r. na terenie Miasta Gorlice przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów niebezpiecznych, a 11 października 2017 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Zbiórka odpadów niebezpiecznych: 9-13 października 2017 r.

Mieszkańcy Miasta będą mogli oddać bezpłatnie odpady takie jak: zużyte świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie, chemikalia, lakiery, przeterminowane oleje, jak również puste pojemniki po tych chemikaliach. Podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych odbierane będą również przeterminowane leki.

Zbiórka polegać będzie na bezpośrednim odbiorze przez obsługę pojazdu firmy EMPOL Spółka z o. o. odpadów niebezpiecznych przekazywanych przez mieszkańców Gorlic. Odpadów nie należy pozostawiać w miejscu zbiórki.

Odpady będą przyjmowane w wyznaczonym terminie i miejscu w godzinach: 14:00 do 16:00

Termin i miejsca zbiórki w dniach 9-13 października 2017 r.:

  • ul. Kościuszki na poboczu przy stacji trafo, w sąsiedztwie bloku 26 - 9 października w godzinach 14:00 do 16:00
  • ul. Sienkiewicza na dawnym parkingu obok stadionu - 10 października w godzinach 14:00 do 16:00
  • ul. Tuwima 2 (parking) - 11 października w godzinach 14:00 do 16:00,
  • ul. Wyszyńskiego na parkingu pod przedszkolem - 12 października w godzinach 14:00 do 16:00
  • ul. Stróżowska i Niepodległości na chodniku przy barierce po lewej stronie, zjeżdżając z ul. Stróżowskiej w ulicę Niepodległości - 13 października w godzinach 14:00 do 16:00.

ZBIÓRKA ODPADÓ NIEBEZPIECZNYCH - TERMINY I MIEJSCA


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 11 października

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze przygotowanie i wystawienie w/w odpadów, tak aby w dniu zbiórki wszystkie mogły zostać zebrane. Odpady prosimy wystawiać tylko w wyznaczonych miejscach, w sposób niepowodujący utrudnień i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, tel.  18 35 51 247.

Wykaz punktów zbiórki do pobrania TUTAJ.

Grafika: www.rogow.eu