Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że w dniach 3-7 kwietnia 2017 r. na terenie Miasta Gorlice przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Mieszkańcy Miasta będą mogli oddać bezpłatnie odpady takie jak: zużyte świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie, chemikalia, lakiery, przeterminowane oleje, jak również puste pojemniki po tych chemikaliach. Podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych odbierane będą również przeterminowane leki.

Zbiórka polegać będzie na bezpośrednim odbiorze przez obsługę pojazdu firmy EMPOL Spółka z o. o. odpadów niebezpiecznych przekazywanych przez mieszkańców Gorlic. Odpadów nie należy pozostawiać w miejscu zbiórki.

Odpady będą przyjmowane w wyznaczonym terminie i miejscu w godzinach: 14:00 do 16:00

Termin i miejsca zbiórki w dniu 3-7 kwietnia 2017r.:

  • ul. Kościuszki na poboczu przy stacji trafo, w sąsiedztwie bloku 26 - w dniu 3 kwietnia w godzinach 14:00 do 16:00
  • ul. Sienkiewicza na dawnym parkingu obok stadionu - w dniu 4 kwietnia w godzinach 14:00 do 16:00
  • ul. Tuwima 2 (parking) - w dniu 5 kwietnia w godzinach 14:00 do 16:00,
  • ul. Wyszyńskiego na parkingu pod Przedszkolem - w dniu 6 kwietnia w godzinach 14:00 do 16:00
  • ul. Stróżowska i Niepodległości (na Górce Święcha) na chodniku przy barierce po lewej stronie, zjeżdżając z ul. Stróżowskiej w ulicę Niepodległości - w dniu 7 kwietnia w godzinach 14:00 do 16:00

    ZBIÓRKA ODPADÓ NIEBEZPIECZNYCH - TERMINY I MIEJSCA PDF

    Grafika: www.rogow.eu