Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elekrycznego

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. na terenie Gorlic zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze przygotowanie i wystawienie w/w odpadów, tak aby w dniu zbiórki wszystkie mogły zostać zebrane. Odpady prosimy wystawiać tylko w wyznaczonych miejscach, w sposób niepowodujący utrudnień i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, tel.  18/ 35 51 247.

Wykaz punktów zbiórki do pobrania TUTAJ

Grafika: www.rogow.eu